ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 178

Άγιος Κωνσταντίνος, ο.
Λειβανάτες, οι.
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
180
206. Λειβανάτες, οι.
Στην παραλιακή ζώνη της κοινότητας των Λειβανατών η ανα-
σκαφική έρευνα έφερε στο φως την αρχαία πόλη Κύνος. Στα
ανώτερα στρώματα επισημάνθηκαν σποραδικά, τοίχοι που
ανήκαν σε οικισμό πιθανώς της παλαιοχριστιανικής περιόδου.
Κατά την έρευνα βρέθηκε θησαυρός νομισμάτων του 4ου αι.
Κοντά στον αρχαιολογικό χώρο του Κύνου διατηρήθηκε ένας
μονόχωρος ναΐσκος των Αγίων Θεοδώρων, ίσως καθολικό άλ-
λοτε μονής. Διακρίνονται δύο τουλάχιστον οικοδομικές φά-
σεις, η πρώτη πιθανώς του 11ου αι. Η τοιχοδομία της παλαι-
ότερης φάσης είναι πλινθοπερίκλειστη, με παρεμβολή λίθινων
σταυρών, ενώ στα παράθυρα υπάρχουν οδοντωτές ταινίες. Σε
ανασκαφική έρευνα νότια του ναού επισημάνθηκαν τα κελλιά
και μία αποθήκη.
205. Αρκίτσα, η.
Ανάμεσα στην Αρκίτσα και τον Άγιο Κωνσταντίνο, δίπλα στην
Εθνική Οδό, στην θέση Αγία Αικατερίνη, βρίσκεται η βασιλική
η γνωστή ως των Δαφνουσίων Λοκρών. Είναι τρίκλιτη με προ-
εξέχον εγκάρσιο κλίτος, νάρθηκα, αίθριο και προσκτίσματα
που περιλαμβάνουν βαπτιστήριο (τέλος του 4ου ή αρχές του
5ου αι.). Τα δάπεδα του κεντρικού, του εγκάρσιου κλίτους
και του προπύλου καλύπτονται με μωσαϊκά με επιγραφή, στα
οποία αναφέρονται τα ονόματα των δωρητών Ευγενίου, Διο-
νυσείας και Γεροντίου.
205. Αρκίτσα, βασιλική Δαφνουσίων Λοκρών.
204. Άγιος Κωνσταντίνος, ο.
Στην πλατεία του οικισμού επισημάνθηκε συγκρότημα λου-
τρού, από το οποίο διασώζεται μικρό τμήμα ψηφιδωτού δα-
πέδου. Φαίνεται ότι το λουτρό αυτό κατασκευάστηκε κατά
τους τελευταίους ρωμαϊκούς χρόνους και χρησιμοποιήθηκε
μέχρι την μεσοβυζαντινή περίοδο. Ανασκαφική έρευνα στα
βορειοδυτικά του σημερινού ναού των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης, έφερε στο φως ψηφιδωτό δάπεδο με γεωμετρι-
κά θέματα, που ίσως ανήκουν σε παλαιοχριστιανική βασιλική.
1...,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177 179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,...454
Powered by FlippingBook