ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 177

179
Καμένα Βούρλα, τα.
Ρεγγίνιον, το.
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
202. Καμένα Βούρλα, τα.
Στην ανατολική πλευρά του όρους Καλλίδρομο, που δεσπό-
ζει στα Καμένα Βούρλα, βρίσκεται η μονή Μεταμορφώσε-
ως του Σωτήρος ή της Αγιάς. Το υφιστάμενο καθολικό εί-
ναι τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα. Οι διαφορές στην τοιχοδο-
μία αποδεικνύουν τις επισκευές που έχει υποστεί ο ναός ανά
τους αιώνες, με την πρώτη φάση, της οποίας η τοιχοδομία
διατηρείται στο μεγαλύτερο τμήμα και ακολουθεί πλινθοπε-
ρίκλειστο σύστημα, να ανήκει χρονολογικά στον 11ο-12ο αι.
203. Ρεγγίνιον, το.
Στην θέση Παλιαϊγιάννης ή Παλαιοκάστρα, εντοπίστηκαν ερεί-
πια αψιδωτού κτίσματος της πρώιμης βυζαντινής περιόδου, με
εντοιχισμένα αρχαία μέλη.
202. Καμένα Βούρλα, μονή
Μεταμόρφωσης του Σωτήρα,
καθολικό
1...,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176 178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,...454
Powered by FlippingBook