ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 194

Αθήνα, η. Αθήναι, αι.
Αθήνα, η. Αθήναι, αι.
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
196
κό κέντρο. Τα δύο κτήρια έχουν συνδεθεί με την Αθηναία σύ-
ζυγο του Θεοδοσίου Β΄ Ευδοκία. Την ίδια περίπου εποχή ανε-
γέρθηκε η βασιλική του Ιλισσού, που πιστεύεται ότι ήταν αφι-
ερωμένη στον Αθηναίο μάρτυρα Λεωνίδη. Ήταν τρίκλιτη, με
εγκάρσιο κλίτος και νάρθηκα και περιέκλειε ένα προγενέστε-
ρο μαρτύριο. Στους χρόνους που ακολουθούν ανεγείρονται
βασιλικές στην περιοχή του Ολυμπιείου, στον Εθνικό Κήπο,
στην Αγία Αικατερίνη της Πλάκας, στο Μοναστηράκι (Άγιος
Φίλιππος, Αγία Θέκλα, Άγιος Θωμάς) και στον Άγιο Διονύσιο
στο Κολωνάκι, όπου βρέθηκε η επιτύμβια πλάκα του επισκό-
που Κληματίου.
Παράλληλα, από τα μέσα του 5ου αι. καθαγιάζονται και περ-
νούν στη χριστιανική λατρεία τα αρχαία ιερά, με πρώτο πιθα-
νώς το Ασκληπιείο στη νότια κλιτύ της Ακρόπολης, όπου οι-
κοδομήθηκε τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα και αίθριο. Προς
το τέλος του ίδιου αιώνα μετατράπηκε σε τρίκλιτη βασιλική ο
Παρθενώνας, στην αψίδα του οποίου αποδίδονται ορισμένα
γλυπτά με έντονη την επίδραση της αρχαίας τέχνης. Έναν αι-
ώνα αργότερα μετασκευάστηκε σε βασιλική και το Ερέχθειο.
Τον 7ο αι. μετατρέπεται σε μονόχωρο ναό και το Ηφαιστείο.
257. Αθήνα, Άγιοι Απόστολοι στην αρχαία Αγορά
257. Αθήνα, βασιλική του Κληματίου, επίθημα
257. Αθήνα, βασιλική του Ιλισσού, ψηφιδωτό
257. Αθήνα, βασιλική του Ιλισσού, κάτοψη
257. Αθήνα, το Τετράκογχο, κάτοψη
1...,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193 195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,...454
Powered by FlippingBook