ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 151

Θεοτόκος, η.
Θεοτόκος, η.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
153
134. Νέα Αγχίαλος, δημόσια κτήρια, κάτοψη.
134. Νέα Αγχίαλος, βασιλική Μαρτυρίου, κάτοψη.
βόρεια και νότια της ανατολικής κόγχης επικοινωνούσαν με το
ιερό βήμα. Στον βόρειο τετράγωνο χώρο του νάρθηκα διασώ-
θηκαν οι βάσεις τραπεζών όπου απέθεταν οι πιστοί τις προ-
σφορές τους –πρόκειται δηλαδή για το διακονικό. Η βασιλι-
κή χρονολογικά τοποθετείται μάλλον στον 6ο αι.
Βασιλική του
Μαρτυρίου
. Τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα και προσκτίσματα.
Τα δάπεδα ήταν στρωμένα με μαρμαροθετήματα, πλάκες και
ψηφιδωτά. Επίσης έχουν διασωθεί τμήματα εντοίχιων ψηφιδω-
τών και τοιχογραφιών στο ιερό βήμα. Από επιγραφή στο ψηφι-
δωτό δάπεδο του νάρθηκα, η βασιλική χρονολογείται στο 431.
Επισκοπικό μέγαρο
. Πρόκειται για παραλλαγή πλούσια δια-
κοσμημένης ελληνιστικής κατοικίας. Στον χώρο αυτό βρέθη-
καν πολλά αρχιτεκτονικά μέλη, διακοσμητικά γλυπτά, λείψανα
ορθομαρμάρωσης και δάπεδα με ψηφιδωτά.
Δημόσια κτήρια
(Αγορά). Το συγκρότημα βρίσκεται μεταξύ των βασιλικών Α΄
(Αγίου Δημητρίου) και Β΄ (επισκόπου Ελπιδίου) και αποτελείται
από ένα τετράστωο αίθριο με πολλά δωμάτια. Η έρευνα απο-
κάλυψε πολλές οικοδομικές φάσεις, από την ελληνιστική επο-
χή μέχρι τα τέλη του 6ου αι. Πολλά κατάλοιπα κτηρίων ανα-
σκάπτονται κοντά στην παραλία βορειδυτικά της βασιλικής Γ΄.
135. Θεοτόκος, η.
Μερικά χιλιόμετρα νότια του οικισμού Προμύρι και στην ανα-
τολική πλευρά του Πηλίου, αποκαλύφθηκε παλαιοχριστιανική
τρίκλιτη βασιλική, από την οποία διασώζονται τμήματα ψηφι-
δωτών δαπέδων.
135. Θεοτόκος, βασιλική, κάτοψη.
1...,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150 152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,...454
Powered by FlippingBook