ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 112

Μαυροθάλασσα, η. Το χωρίον του Ευνούχου.
Μονή Ζυγού, η.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
114
66. Ουρανούπολη, πύργος του Προσφορίου
65. Δάφνη, πύργος της
Μάρως, κάτοψη
65. Δάφνη,
πύργος της
Αγίας Μαρίνας,
κάτοψη
ρίοδο. Κατά μία άποψη η βυζαντινή πόλη ιδρύθηκε από τον Kαί-
σαρα Aλέξιο Mουσελέ (περίπου 820-830). Στην περιοχή είχε κτή-
ματα η μονή Πετριτζονιτίσσης (Μπάτσκοβο). Από τον χώρο έχουν
περισυλλεχθεί αρχιτεκτονικά γλυπτά βυζαντινής περιόδου.
64. Μαυροθάλασσα, η.
Το χωρίον του Ευνούχου.
Στην περιοχή υπήρχε βυζαντινός οικισμός (στα έγγραφα
το
χωρίον του Ευνούχου
), που ανήκε στην μονή Χιλανδαρίου του
Αγίου Όρους. Στο άκρο του σύγχρονου οικισμού σώζονταν
άλλοτε τα λείψανα πύργου.
65. Δάφνη, η.
Εζεβαί, αι
.
Οικισμός γνωστός από τον 11ο αι. με το όνομα Εζεβαί, 3 χλμ
νότια του οικισμού της Δάφνης. Μαρτυρείται μεσοβυζαντινή
επισκοπή Εζεβών. Το όνομα επιβίωσε με τον τύπο «Έζιοβα». Η
περιοχή μαζί με άλλες γειτονικές παραχωρήθηκε από τον Μω-
άμεθ Β΄ τον Πορθητή (1451-1481) στη Μάρα ή Μάρω, θυγατέ-
ρα του δεσπότη της Σερβίας Γεωργίου Μπράνκοβιτς και σύ-
ζυγο από το 1435 του Μουράτ Β΄ (1421-1451). Ο τετράπλευ-
ρος πύργος της Mάρως, μέσα στο σύγχρονο χωριό, κτίστηκε
κατά τον 14ο-15ο αι., ίσως στο γ΄ τέταρτο του 15ου αι., όταν
η περιοχή περιήλθε στην Μάρα. Ο πύργος της Αγίας Μαρίνας
βρίσκεται 1 χλμ. βορειοδυτικά της Δάφνης. Ήταν τετράπλευ-
ρος και είχε περιμετρικά αντηρίδες. Κοντά στον πύργο υπάρ-
χει λαξευμένο στο βράχο το ασκητήριο της Αγίας Μαρίνας (σε
έγγραφα του 11ου αι. αναφέρεται ως
Θεοτόκος του Σπηλαί-
ου
), μετόχι της μονής Ιβήρων από τον 11ο αι. Νοτιοδυτικά της
Δάφνης και σε απόσταση 3 χλμ. από αυτήν σώζονται τα ερεί-
πια κάστρου μεσοβυζαντινής περιόδου.
66. Ουρανούπολη, η.
Στην Ουρανούπολη σώζεται με μεταγενέστερες επεμβάσεις ο λε-
γόμενος πύργος του Προσφορίου, που χτίστηκε στο β΄ τέταρτο
του 14ου αι., στο μετόχι που διατηρούσε εδώ η μονή Βατοπεδίου.
67.
Μονή Ζυγού, η.
Σε μικρή απόσταση από τα σημερινά όρια του Αγίου Όρους,
στην θέση Φραγκόκαστρο, ανασκάπτονται τα ερείπια της μονής
του Ζυγού, η οποία άκμασε στον 11ο αι., αλλά εγκαταλείφθηκε
ήδη πριν από τα τέλη του 12ου, λόγω του ευπρόσβλητου της θέ-
σης της. Μέσα στον ισχυρό οχυρό περίβολο βρέθηκαν τα κατά-
1...,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,...454
Powered by FlippingBook