Μητρώο Φορέων   Είσοδος   Εγγραφή Νέου Φορέα   Αίτηση επιχορήγησης   Πληροφορίες  

Μητρώο Πολιτιστικών και Λοιπών Φορέων

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τους πολιτιστικούς, αθλητικούς και λοιπούς φορείς. Στο χώρο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς που αναπτύσσουν δραστηριότητα στο Αιγαίο, να εγγραφούν στο Μητρώο Φορέων, παρέχοντας πληροφορίες για την ταυτότητα και τις δράσεις τους. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Μητρώο, οι φορείς θα μπορούν να υποβάλουν αίτημα επιχορήγησης για επικείμενη δράση τους, μέσα στις προθεσμίες που θα ανακοινώνονται κάθε φορά.

Εγγραφή στο Μητρώο Φορέων

Στο Μητρώο Φορέων μπορούν να εγγραφούν όλοι οι μη κερδοσκοπικοί φορείς που αναπτύσσουν πολιτιστική, αθλητική, κοινωνική και άλλη δραστηριότητα. Όποιος φορέας επιθυμεί να υποβάλει αίτημα για επιχορήγηση οφείλει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης του στο Μητρώο. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν συνεπάγεται την επιχορήγηση του φορέα, αποτελεί όμως προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος επιχορήγησης.

Από τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο εξαιρούνται:

  • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Νομικά Πρόσωπα αυτών και ΤΕΔΚ
  • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Επιτροπές Ερευνών)
  • Κοινωνικοί Φορείς ΝΠΔΔ ( ΚΑΠΗ, γηροκομεία, ορφανοτροφεία, κτ.λ)
  • Ιεροί Ναοί και Εκκλησιαστικά Συμβούλια
  • Φορείς οι οποίοι είναι τριτοβάθμια διοικητικά όργανα

Για να εγγραφείτε στο Μητρώο Φορέων πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

  • Δημιουργία λογαριασμού χρήστη του ιστοτόπου
  • Καταχώρηση της ταυτότητας του φορέα
  • Υποβολή της ταυτότητας για έλεγχο
  • Εκτύπωση της φόρμας καταχώρησης της ταυτότητας, υπογραφή της από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα και αποστολή της στην Διεύθυνση Πολιτισμού της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Μαζί με τη φόρμα πρέπει να σταλεί πρόσφατα επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της φόρμας ταυτότητας φορέα και την εγγραφή στο Μητρώο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2251350211, 2251350212, 2251350213 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση polit@ypai.gr.

Για τεχνικά προβλήματα επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2251350294 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@ypai.gr.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Επιχορηγήσεων θα εξεταστούν αιτήματα φορέων που έχουν υποβληθεί μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2011.

Υπενθυμίζουμε ότι προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος είναι η εγγραφή του φορέα στο Μητρώο Φορέων και η έγκρισή του από την υπηρεσία.

Συμβατότητα με τους φυλλομετρητές (browsers):