Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΘΗΡΑ
ΘΗΡΑ / Περιβάλλον

Περιβάλλον

Έκταση νησιού 76 km2 Μήκος ακτών νησιού 67 km