Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΠΑΡΟΣ
ΠΑΡΟΣ / Τουρισμός

Τουρισμός

Έκταση νησιού 197 km2 Μήκος ακτών νησιού 111 km