Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΝΑΞΟΣ

Δάση

ΝΑΞΟΥ
Περιοχή Θέση Είδος Αναδασωτέα έκταση Έτος αναδάσωσης
ΝΑΞΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Αλυκό Δάσος κέδρων
ΝΑΞΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Ψιλή Άμμος Δάσος κέδρων
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Δάσος κέδρων
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
Περιοχή Θέση Είδος Αναδασωτέα έκταση Έτος αναδάσωσης
ΚΟΡΩΝΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ)
Σχόλια Σχόλια: εκτάσεις με ντρίδες πρινιές ασφονταμιές,τρικοκιές,σπάρτα, πλατάνια και σκηνιές
ΑΠΕΡΑΘΟΣ (τ. ΑΠΕΙΡΑΘΟΣ) (ΟΙΚΙΣΜΟΣ)
Σχόλια Σχόλια: με πρινιές , ασφοντανιές και φίδες
ΦΙΛΟΤΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ)
Σχόλια Σχόλια: βλάστηση δεντρώδης (πουρνάρια, αγριλιές και δρύς) και θαμνώδης (φίδες, ασφονταμιές και σχοίνα)