Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΝΑΞΟΣ
ΝΑΞΟΣ / Οικονομικές Δραστηριότητες

Οικονομικές Δραστηριότητες

Έκταση νησιού 389.43 km2 Μήκος ακτών νησιού 132.52 km