Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΙΜΩΛΟΣ
ΚΙΜΩΛΟΣ / Περιβάλλον

Περιβάλλον

Έκταση νησιού 37 km2 Μήκος ακτών νησιού 45 km