Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΚΙΜΩΛΟΣ
ΚΙΜΩΛΟΣ / Οικονομικές Δραστηριότητες

Οικονομικές Δραστηριότητες

Έκταση νησιού 37 km2 Μήκος ακτών νησιού 45 km