Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΤΗΛΟΣ
ΤΗΛΟΣ / Τουρισμός / Τουριστικές Υποδομές

Τουριστικές Υποδομές

Έκταση νησιού 61 km2 Μήκος ακτών νησιού 75 km