Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΤΗΛΟΣ

Σπήλαια

ΤΗΛΟΥ
Περιοχή Ονομασία Θέση Πρόσβαση
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μεγάλο Χωριό ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΧΑΡΚΑΔΙΟ οδικό δίκτυο
Σχόλια Σχόλια: Τον Νοέμβριο του 1971 εντοπίστηκαν, από τον καθηγητή της Γεωλογίας και Πανταιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Ν.Συμεωνίδη, τα πρώτα ελάσματα από γομφίους νάνων ελεφάντων. Στην συνέχεια σε ανασκαφές, που έγιναν από το Μουσείο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης, ήρθαν στο φως εκτός από εργαλεία της Νεολιθικής εποχής 15.000 οστά προερχόμενα από περισσότερους από 40 νάνους ελέφαντες που είχαν ύψος 120 - 150 εκατοστά και υπάγονται στο είδος Palaeoloxodon antiquus falconeri BUSK. Σε βαθύτερα σημεία του σπηλαίου βρέθηκαν ελάφια, που εξαφανίστηκαν πριν φτάσουν οι ελέφαντες στο νησί. Επίσης έχουν βρεθεί οστά από χελώνες, μικροθηλαστικά και θραύσματα από χαυλιόδοντες που πιθανόν χτησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία, γεγονός που φανερώνει τη χρονική συνύπαρξη ανθρώπων και ελεφάντων.
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μεγάλο Χωριό ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΧΑΡΚΑΔΙΟ οδικό δίκτυο
Σχόλια Σχόλια: Τον Νοέμβριο του 1971 εντοπίστηκαν, από τον καθηγητή της Γεωλογίας και Πανταιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Ν.Συμεωνίδη, τα πρώτα ελάσματα από γομφίους νάνων ελεφάντων. Στην συνέχεια σε ανασκαφές, που έγιναν από το Μουσείο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης, ήρθαν στο φως εκτός από εργαλεία της Νεολιθικής εποχής 15.000 οστά προερχόμενα από περισσότερους από 40 νάνους ελέφαντες που είχαν ύψος 120 - 150 εκατοστά και υπάγονται στο είδος Palaeoloxodon antiquus falconeri BUSK. Σε βαθύτερα σημεία του σπηλαίου βρέθηκαν ελάφια, που εξαφανίστηκαν πριν φτάσουν οι ελέφαντες στο νησί. Επίσης έχουν βρεθεί οστά από χελώνες, μικροθηλαστικά και θραύσματα από χαυλιόδοντες που πιθανόν χτησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία, γεγονός που φανερώνει τη χρονική συνύπαρξη ανθρώπων και ελεφάντων.
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μεγάλο Χωριό ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΧΑΡΚΑΔΙΟ οδικό δίκτυο
Σχόλια Σχόλια: Τον Νοέμβριο του 1971 εντοπίστηκαν, από τον καθηγητή της Γεωλογίας και Πανταιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Ν.Συμεωνίδη, τα πρώτα ελάσματα από γομφίους νάνων ελεφάντων. Στην συνέχεια σε ανασκαφές, που έγιναν από το Μουσείο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης, ήρθαν στο φως εκτός από εργαλεία της Νεολιθικής εποχής 15.000 οστά προερχόμενα από περισσότερους από 40 νάνους ελέφαντες που είχαν ύψος 120 - 150 εκατοστά και υπάγονται στο είδος Palaeoloxodon antiquus falconeri BUSK. Σε βαθύτερα σημεία του σπηλαίου βρέθηκαν ελάφια, που εξαφανίστηκαν πριν φτάσουν οι ελέφαντες στο νησί. Επίσης έχουν βρεθεί οστά από χελώνες, μικροθηλαστικά και θραύσματα από χαυλιόδοντες που πιθανόν χτησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία, γεγονός που φανερώνει τη χρονική συνύπαρξη ανθρώπων και ελεφάντων.
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μεγάλο Χωριό ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΧΑΡΚΑΔΙΟ οδικό δίκτυο
Σχόλια Σχόλια: Τον Νοέμβριο του 1971 εντοπίστηκαν, από τον καθηγητή της Γεωλογίας και Πανταιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Ν.Συμεωνίδη, τα πρώτα ελάσματα από γομφίους νάνων ελεφάντων. Στην συνέχεια σε ανασκαφές, που έγιναν από το Μουσείο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης, ήρθαν στο φως εκτός από εργαλεία της Νεολιθικής εποχής 15.000 οστά προερχόμενα από περισσότερους από 40 νάνους ελέφαντες που είχαν ύψος 120 - 150 εκατοστά και υπάγονται στο είδος Palaeoloxodon antiquus falconeri BUSK. Σε βαθύτερα σημεία του σπηλαίου βρέθηκαν ελάφια, που εξαφανίστηκαν πριν φτάσουν οι ελέφαντες στο νησί. Επίσης έχουν βρεθεί οστά από χελώνες, μικροθηλαστικά και θραύσματα από χαυλιόδοντες που πιθανόν χτησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία, γεγονός που φανερώνει τη χρονική συνύπαρξη ανθρώπων και ελεφάντων.
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μεγάλο Χωριό ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΧΑΡΚΑΔΙΟ οδικό δίκτυο
Σχόλια Σχόλια: Τον Νοέμβριο του 1971 εντοπίστηκαν, από τον καθηγητή της Γεωλογίας και Πανταιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Ν.Συμεωνίδη, τα πρώτα ελάσματα από γομφίους νάνων ελεφάντων. Στην συνέχεια σε ανασκαφές, που έγιναν από το Μουσείο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης, ήρθαν στο φως εκτός από εργαλεία της Νεολιθικής εποχής 15.000 οστά προερχόμενα από περισσότερους από 40 νάνους ελέφαντες που είχαν ύψος 120 - 150 εκατοστά και υπάγονται στο είδος Palaeoloxodon antiquus falconeri BUSK. Σε βαθύτερα σημεία του σπηλαίου βρέθηκαν ελάφια, που εξαφανίστηκαν πριν φτάσουν οι ελέφαντες στο νησί. Επίσης έχουν βρεθεί οστά από χελώνες, μικροθηλαστικά και θραύσματα από χαυλιόδοντες που πιθανόν χτησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία, γεγονός που φανερώνει τη χρονική συνύπαρξη ανθρώπων και ελεφάντων.