Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΤΗΛΟΣ
ΤΗΛΟΣ / Τουρισμός / Ακτές Κολύμβησης

Ακτές Κολύμβησης

ΣΥΜΗΣ
Περιοχή Κατηγορία Ονομασία Είδος Μήκος Πρόσβαση
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Πλάκα οδικό δικτυο
ΛΙΒΑΔΙΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Λιβάδια Αμμώδης οδικό δίκτυο
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Έριστος Βότσαλο οδικό δίκτυο
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Πλάκα οδικό δικτυο
ΛΙΒΑΔΙΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Λιβάδια Αμμώδης οδικό δίκτυο
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Έριστος Βότσαλο οδικό δίκτυο
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Πλάκα οδικό δικτυο
ΛΙΒΑΔΙΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Λιβάδια Αμμώδης οδικό δίκτυο
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Έριστος Βότσαλο οδικό δίκτυο
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Πλάκα οδικό δικτυο
ΛΙΒΑΔΙΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Λιβάδια Αμμώδης οδικό δίκτυο
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Έριστος Βότσαλο οδικό δίκτυο
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Πλάκα οδικό δικτυο
ΛΙΒΑΔΙΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Λιβάδια Αμμώδης οδικό δίκτυο
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Έριστος Βότσαλο οδικό δίκτυο