Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΤΗΛΟΣ
ΤΗΛΟΣ / Υποδομές / Ύδρευση - Λύματα - Απορρίμματα / Υδρογεωλογικές Μελέτες

Υδρογεωλογικές Μελέτες

ΣΥΜΗΣ
Περιοχή Τίτλος Μελετητής Φορέας Χρηματοδότησης Χρόνος Εκπόνησης
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Αποτελέσματα γεωτρητικών εργασιών στη νήσο Τήλο 1986
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Αποτελέσματα γεωτρητικών εργασιών στη νήσο Τήλο 1986
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Αποτελέσματα γεωτρητικών εργασιών στη νήσο Τήλο 1986
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Αποτελέσματα γεωτρητικών εργασιών στη νήσο Τήλο 1986
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Αποτελέσματα γεωτρητικών εργασιών στη νήσο Τήλο 1986
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006