Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΤΗΛΟΣ
ΤΗΛΟΣ / Υποδομές / Εκπαίδευση - Αθλητισμός

Εκπαίδευση - Αθλητισμός

Έκταση νησιού 61 km2 Μήκος ακτών νησιού 75 km