Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΤΗΛΟΣ
ΤΗΛΟΣ / Περιβάλλον / Οικοσυστήματα

Οικοσυστήματα

Έκταση νησιού 61 km2 Μήκος ακτών νησιού 75 km