Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΤΗΛΟΣ
ΤΗΛΟΣ / Περιβάλλον

Περιβάλλον

Έκταση νησιού 61 km2 Μήκος ακτών νησιού 75 km