Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΤΗΛΟΣ

Απασχόληση

ΤΗΛΟΥ
Περιοχή Έτος Είδος Σύνολο εργαζομένων
ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 18
ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 18
ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 18
ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 18
ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 18
ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 31
ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 31
ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 31
ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 31
ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 31
ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 55
ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 55
ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 55
ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 55
ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 55
ΛΙΒΑΔΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 11
ΛΙΒΑΔΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 11
ΛΙΒΑΔΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 11
ΛΙΒΑΔΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 11
ΛΙΒΑΔΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 11
ΛΙΒΑΔΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 34
ΛΙΒΑΔΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 34
ΛΙΒΑΔΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 34
ΛΙΒΑΔΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 34
ΛΙΒΑΔΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 34
ΛΙΒΑΔΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 79
ΛΙΒΑΔΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 79
ΛΙΒΑΔΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 79
ΛΙΒΑΔΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 79
ΛΙΒΑΔΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 79