Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΤΗΛΟΣ

Ανεργία

ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
Περιοχή Έτος Σύνολο εργαζομένων Σύνολο ανέργων Δε δήλωσαν
ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 108 10 4
ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 108 10 4
ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 108 10 4
ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 108 10 4
ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 108 10 4
ΛΙΒΑΔΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 129 19 5
ΛΙΒΑΔΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 129 19 5
ΛΙΒΑΔΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 129 19 5
ΛΙΒΑΔΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 129 19 5
ΛΙΒΑΔΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 129 19 5