Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΤΕΛΕΝΔΟΣ
ΤΕΛΕΝΔΟΣ / Τουρισμός / Τουριστικές Υποδομές

Τουριστικές Υποδομές

Έκταση νησιού km2 Μήκος ακτών νησιού km