Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΤΕΛΕΝΔΟΣ
ΤΕΛΕΝΔΟΣ

ΤΕΛΕΝΔΟΣ

Έκταση νησιού km2 Μήκος ακτών νησιού km