Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΣΥΜΗ
ΣΥΜΗ / Τουρισμός / Ακτές Κολύμβησης

Ακτές Κολύμβησης

ΣΥΜΗΣ
Περιοχή Κατηγορία Ονομασία Είδος Μήκος Πρόσβαση
ΠΕΔΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Αγ. Νικόλαος πλωτά μέσα
ΠΕΔΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Νανου Αμμώδης πλωτά μέσα
ΠΕΔΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Αγ. Γεώργιος Αμμώδης πλωτά μέσα
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Μαραθούντα Αμμώδης οδικό δικτυο - πλωτά μέσα
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Νος Αμμώδης οδικό δίκτυο
ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Εμπορειός οδικό δικτυο - πλωτά μέσα
ΠΕΔΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Αγ. Νικόλαος πλωτά μέσα
ΠΕΔΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Νανου Αμμώδης πλωτά μέσα
ΠΕΔΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Αγ. Γεώργιος Αμμώδης πλωτά μέσα
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Μαραθούντα Αμμώδης οδικό δικτυο - πλωτά μέσα
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Νος Αμμώδης οδικό δίκτυο
ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Εμπορειός οδικό δικτυο - πλωτά μέσα
ΠΕΔΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Αγ. Νικόλαος πλωτά μέσα
ΠΕΔΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Νανου Αμμώδης πλωτά μέσα
ΠΕΔΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Αγ. Γεώργιος Αμμώδης πλωτά μέσα
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Μαραθούντα Αμμώδης οδικό δικτυο - πλωτά μέσα
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Νος Αμμώδης οδικό δίκτυο
ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Εμπορειός οδικό δικτυο - πλωτά μέσα
ΠΕΔΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Αγ. Νικόλαος πλωτά μέσα
ΠΕΔΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Νανου Αμμώδης πλωτά μέσα
ΠΕΔΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Αγ. Γεώργιος Αμμώδης πλωτά μέσα
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Μαραθούντα Αμμώδης οδικό δικτυο - πλωτά μέσα
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Νος Αμμώδης οδικό δίκτυο
ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Εμπορειός οδικό δικτυο - πλωτά μέσα
ΠΕΔΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Αγ. Νικόλαος πλωτά μέσα
ΠΕΔΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Νανου Αμμώδης πλωτά μέσα
ΠΕΔΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Μη οργανωμένη Αγ. Γεώργιος Αμμώδης πλωτά μέσα
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Μαραθούντα Αμμώδης οδικό δικτυο - πλωτά μέσα
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Νος Αμμώδης οδικό δίκτυο
ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Με γαλάζια σημαία Εμπορειός οδικό δικτυο - πλωτά μέσα