Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΣΥΜΗ
ΣΥΜΗ / Υποδομές / Ύδρευση - Λύματα - Απορρίμματα / Θερμομεταλλικές Πηγές

Θερμομεταλλικές Πηγές