Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΣΥΜΗ
ΣΥΜΗ / Υποδομές / Ύδρευση - Λύματα - Απορρίμματα / Υδρογεωλογικές Μελέτες

Υδρογεωλογικές Μελέτες

ΣΥΜΗΣ
Περιοχή Τίτλος Μελετητής Φορέας Χρηματοδότησης Χρόνος Εκπόνησης
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Αποτελέσματα της Β' φάσης γεωτρητικών εργασιών που εκτελέστηκαν στη Σύμη το 1986 1987
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Αποτελέσματα της Β' φάσης γεωτρητικών εργασιών που εκτελέστηκαν στη Σύμη το 1986 1987
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Αποτελέσματα της Β' φάσης γεωτρητικών εργασιών που εκτελέστηκαν στη Σύμη το 1986 1987
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Αποτελέσματα της Β' φάσης γεωτρητικών εργασιών που εκτελέστηκαν στη Σύμη το 1986 1987
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Αποτελέσματα της Β' φάσης γεωτρητικών εργασιών που εκτελέστηκαν στη Σύμη το 1986 1987
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Αποτελέσματα γεωτρητικής έρευνας στη νήσο Σύμη 1984
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Αποτελέσματα γεωτρητικής έρευνας στη νήσο Σύμη 1984
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Αποτελέσματα γεωτρητικής έρευνας στη νήσο Σύμη 1984
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Αποτελέσματα γεωτρητικής έρευνας στη νήσο Σύμη 1984
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Αποτελέσματα γεωτρητικής έρευνας στη νήσο Σύμη 1984
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώριση για την βελτίωση των συνθηκών υδρεύσεως του δήμου Σύμης Δωδεκανήσου 1981
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώριση για την βελτίωση των συνθηκών υδρεύσεως του δήμου Σύμης Δωδεκανήσου 1981
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώριση για την βελτίωση των συνθηκών υδρεύσεως του δήμου Σύμης Δωδεκανήσου 1981
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώριση για την βελτίωση των συνθηκών υδρεύσεως του δήμου Σύμης Δωδεκανήσου 1981
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώριση για την βελτίωση των συνθηκών υδρεύσεως του δήμου Σύμης Δωδεκανήσου 1981
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Εκθεσις υδρογεωλογικής αναγνωρίσεως νήσου Σύμης Δωδεκανήσου 1972
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Εκθεσις υδρογεωλογικής αναγνωρίσεως νήσου Σύμης Δωδεκανήσου 1972
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Εκθεσις υδρογεωλογικής αναγνωρίσεως νήσου Σύμης Δωδεκανήσου 1972
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Εκθεσις υδρογεωλογικής αναγνωρίσεως νήσου Σύμης Δωδεκανήσου 1972
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΣΥΜΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Εκθεσις υδρογεωλογικής αναγνωρίσεως νήσου Σύμης Δωδεκανήσου 1972
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006