Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΣΥΜΗ
ΣΥΜΗ / Υποδομές / Ύδρευση - Λύματα - Απορρίμματα / Δεξαμενές - Λιμνοδεξαμενές - Φράγματα

Δεξαμενές - Λιμνοδεξαμενές - Φράγματα

Λιμνοδεξαμενές
ΣΥΜΗΣ
Περιοχή Θέση Χρόνος Κατασκευής Χωρητικότητα (m3)
ΠΕΔΙΟΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) ΣΥΜΗ / Πέδι 155000 m3
: Διαλύθηκε η εργολαβία λόγω αρχαιολογίας
  ΣΥΜΗ / Πέδι 155000 m3
: Διαλύθηκε η εργολαβία λόγω αρχαιολογίας
  ΣΥΜΗ / Πέδι 155000 m3
: Διαλύθηκε η εργολαβία λόγω αρχαιολογίας
  ΣΥΜΗ / Πέδι 155000 m3
: Διαλύθηκε η εργολαβία λόγω αρχαιολογίας
  ΣΥΜΗ / Πέδι 155000 m3
: Διαλύθηκε η εργολαβία λόγω αρχαιολογίας