Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΣΥΜΗ

Απασχόληση

ΣΥΜΗΣ
Περιοχή Έτος Είδος Σύνολο εργαζομένων
ΣΥΜΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 61
ΣΥΜΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 154
ΣΥΜΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 384
ΣΥΜΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 61
ΣΥΜΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 154
ΣΥΜΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 384
ΣΥΜΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 61
ΣΥΜΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 154
ΣΥΜΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 384
ΣΥΜΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 61
ΣΥΜΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 154
ΣΥΜΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 384
ΣΥΜΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 61
ΣΥΜΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 154
ΣΥΜΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 384