Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΣΥΜΗ

Ανεργία

ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
Περιοχή Έτος Σύνολο εργαζομένων Σύνολο ανέργων Δε δήλωσαν
ΣΥΜΗΣ (Δ.Δ.) 2001 653 153 54
ΣΥΜΗΣ (Δ.Δ.) 2001 653 153 54
ΣΥΜΗΣ (Δ.Δ.) 2001 653 153 54
ΣΥΜΗΣ (Δ.Δ.) 2001 653 153 54
ΣΥΜΗΣ (Δ.Δ.) 2001 653 153 54