Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΣΥΜΗ
ΣΥΜΗ / Οικονομικές Δραστηριότητες

Οικονομικές Δραστηριότητες

Έκταση νησιού 58 km2 Μήκος ακτών νησιού 88 km