Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΡΟΔΟΣ

Θερμομεταλλικές Πηγές

ΡΟΔΟΥ
Περιοχή Ονομασία Θέση Θερμοκρασία Χημική Σύσταση pH Τρόπος αξιοποίησης
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΔΗΜΟΣ) Ιαματική Πηγή Καλλιθέας Καλλιθέα Ρόδου Ψυχρή 19.1 ο C Χλωριονατριούχος υποτονική 7.85
Σχόλια Σχόλια: Δήμος Καλλιθέας τηλ. 22410/86144 Λουτρά τηλ. 22410/60640, 22410/60647
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΥΒΕΤ-1984,ΙΓΜΕ-1997 www.thermalsprings.gr
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΔΗΜΟΣ) Ιαματική Πηγή Καλλιθέας Καλλιθέα Ρόδου Ψυχρή 19.1 ο C Χλωριονατριούχος υποτονική 7.85
Σχόλια Σχόλια: Δήμος Καλλιθέας τηλ. 22410/86144 Λουτρά τηλ. 22410/60640, 22410/60647
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΥΒΕΤ-1984,ΙΓΜΕ-1997 www.thermalsprings.gr
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΔΗΜΟΣ) Ιαματική Πηγή Καλλιθέας Καλλιθέα Ρόδου Ψυχρή 19.1 ο C Χλωριονατριούχος υποτονική 7.85
Σχόλια Σχόλια: Δήμος Καλλιθέας τηλ. 22410/86144 Λουτρά τηλ. 22410/60640, 22410/60647
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΥΒΕΤ-1984,ΙΓΜΕ-1997 www.thermalsprings.gr
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΔΗΜΟΣ) Ιαματική Πηγή Καλλιθέας Καλλιθέα Ρόδου Ψυχρή 19.1 ο C Χλωριονατριούχος υποτονική 7.85
Σχόλια Σχόλια: Δήμος Καλλιθέας τηλ. 22410/86144 Λουτρά τηλ. 22410/60640, 22410/60647
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΥΒΕΤ-1984,ΙΓΜΕ-1997 www.thermalsprings.gr
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΔΗΜΟΣ) Ιαματική Πηγή Καλλιθέας Καλλιθέα Ρόδου Ψυχρή 19.1 ο C Χλωριονατριούχος υποτονική 7.85
Σχόλια Σχόλια: Δήμος Καλλιθέας τηλ. 22410/86144 Λουτρά τηλ. 22410/60640, 22410/60647
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΥΒΕΤ-1984,ΙΓΜΕ-1997 www.thermalsprings.gr
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΔΗΜΟΣ) Ιαματική Πηγή Καλλιθέας Καλλιθέα Ρόδου Ψυχρή 19.1 ο C Χλωριονατριούχος υποτονική 7.85
Σχόλια Σχόλια: Δήμος Καλλιθέας τηλ. 22410/86144 Λουτρά τηλ. 22410/60640, 22410/60647
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΥΒΕΤ-1984,ΙΓΜΕ-1997 www.thermalsprings.gr