Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΡΟΔΟΣ
ΡΟΔΟΣ / Υποδομές / Ύδρευση - Λύματα - Απορρίμματα / Υδρογεωλογικές Μελέτες

Υδρογεωλογικές Μελέτες

ΜΕΓΙΣΤΗΣ
Περιοχή Τίτλος Μελετητής Φορέας Χρηματοδότησης Χρόνος Εκπόνησης
ΛΑΡΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική έρευνα-μελέτη ιαματικών υδάτων, Άραξος Αχαϊας, Λάρδος 2002
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΛΑΡΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική έρευνα-μελέτη ιαματικών υδάτων, Άραξος Αχαϊας, Λάρδος 2002
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΛΑΡΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική έρευνα-μελέτη ιαματικών υδάτων, Άραξος Αχαϊας, Λάρδος 2002
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΛΙΝΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Ύδρευση της Λίνδου Ρόδου και άρδευση της περιοχής Πεύκων 1959
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΛΑΕΡΜΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Εκθεσις επί της γεωτεχνικής αναγνωρίσεως των κατολισθήσεων του οικισμού Λαέρμων Ρόδου 1969
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΛΑΕΡΜΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Εκθεσις επί της γεωτεχνικής αναγνωρίσεως των κατολισθήσεων του οικισμού Λαέρμων Ρόδου 1969
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΛΑΕΡΜΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Εκθεσις επί της γεωτεχνικής αναγνωρίσεως των κατολισθήσεων του οικισμού Λαέρμων Ρόδου 1969
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΛΙΝΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Ύδρευση της Λίνδου Ρόδου και άρδευση της περιοχής Πεύκων 1959
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΛΙΝΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Ύδρευση της Λίνδου Ρόδου και άρδευση της περιοχής Πεύκων 1959
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΥ
Περιοχή Τίτλος Μελετητής Φορέας Χρηματοδότησης Χρόνος Εκπόνησης
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΔΗΜΟΣ) Υδρογεωλογική γνωμάτευση για την επίδραση της επέκτασης των εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας KALITHEΑ MARE PALACE στην ιαματική πηγή Καλλιθέας Ρόδου 2005
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΔΗΜΟΣ) Υδρογεωλογική γνωμάτευση για την επίδραση της επέκτασης των εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας KALITHEΑ MARE PALACE στην ιαματική πηγή Καλλιθέας Ρόδου 2005
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΔΗΜΟΣ) Υδρογεωλογική γνωμάτευση για την επίδραση της επέκτασης των εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας KALITHEΑ MARE PALACE στην ιαματική πηγή Καλλιθέας Ρόδου 2005
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΔΗΜΟΣ) Υδρογεωλογική γνωμάτευση για την επίδραση της επέκτασης των εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας KALITHEΑ MARE PALACE στην ιαματική πηγή Καλλιθέας Ρόδου 2005
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΔΗΜΟΣ) Υδρογεωλογική γνωμάτευση για την επίδραση της επέκτασης των εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας KALITHEΑ MARE PALACE στην ιαματική πηγή Καλλιθέας Ρόδου 2005
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΔΗΜΟΣ) Υδρογεωλογική γνωμάτευση για την επίδραση της επέκτασης των εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας KALITHEΑ MARE PALACE στην ιαματική πηγή Καλλιθέας Ρόδου 2005
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΣΙΑΝΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώριση περιοχής της κοινότητας Σιάνα ν. Ρόδου 1986
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΣΙΑΝΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώριση περιοχής της κοινότητας Σιάνα ν. Ρόδου 1986
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΣΙΑΝΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώριση περιοχής της κοινότητας Σιάνα ν. Ρόδου 1986
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώριση επτά πηγών Ρόδου 1984
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώριση επτά πηγών Ρόδου 1984
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώριση επτά πηγών Ρόδου 1984
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώριση περιοχής Μεσόβουνο-Συμιακός Ρόδου για την εξακρίβωση ενδεχομένων δυσμενών επιπτώσεων στην υπόγεια υδροφορία από τη λειτουργία λατομείων που πρόκειται να εγκατασταθούν σ' αυτή 1984
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώριση περιοχής Μεσόβουνο-Συμιακός Ρόδου για την εξακρίβωση ενδεχομένων δυσμενών επιπτώσεων στην υπόγεια υδροφορία από τη λειτουργία λατομείων που πρόκειται να εγκατασταθούν σ' αυτή 1984
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώριση περιοχής Μεσόβουνο-Συμιακός Ρόδου για την εξακρίβωση ενδεχομένων δυσμενών επιπτώσεων στην υπόγεια υδροφορία από τη λειτουργία λατομείων που πρόκειται να εγκατασταθούν σ' αυτή 1984
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώριση περιοχής Μεσόβουνο-Συμιακός Ρόδου για την εξακρίβωση ενδεχομένων δυσμενών επιπτώσεων στην υπόγεια υδροφορία από τη λειτουργία λατομείων που πρόκειται να εγκατασταθούν σ' αυτή 1984
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώριση περιοχής Μεσόβουνο-Συμιακός Ρόδου για την εξακρίβωση ενδεχομένων δυσμενών επιπτώσεων στην υπόγεια υδροφορία από τη λειτουργία λατομείων που πρόκειται να εγκατασταθούν σ' αυτή 1984
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώριση περιοχής Μεσόβουνο-Συμιακός Ρόδου για την εξακρίβωση ενδεχομένων δυσμενών επιπτώσεων στην υπόγεια υδροφορία από τη λειτουργία λατομείων που πρόκειται να εγκατασταθούν σ' αυτή 1984
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώρισις προς καθορισμό θέσεων γεωτρήσεων απαραιτήτων διά την υδρογεωλογικήν μελέτη της περιοχής του βορείου τμήματος της νήσου Ρόδου 1968
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώρισις προς καθορισμό θέσεων γεωτρήσεων απαραιτήτων διά την υδρογεωλογικήν μελέτη της περιοχής του βορείου τμήματος της νήσου Ρόδου 1968
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Επί των υδρογεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών της ευρείας περιοχής της πόλεως Ρόδου και προγραμματισμός ερευνών δια την μελέτη αυτήν 1968
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Επί των υδρογεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών της ευρείας περιοχής της πόλεως Ρόδου και προγραμματισμός ερευνών δια την μελέτη αυτήν 1968
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Επί των υδρογεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών της ευρείας περιοχής της πόλεως Ρόδου και προγραμματισμός ερευνών δια την μελέτη αυτήν 1968
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Επί των υδρογεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών της ευρείας περιοχής της πόλεως Ρόδου και προγραμματισμός ερευνών δια την μελέτη αυτήν 1968
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Επί των υδρογεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών της ευρείας περιοχής της πόλεως Ρόδου και προγραμματισμός ερευνών δια την μελέτη αυτήν 1968
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Επί των υδρογεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών της ευρείας περιοχής της πόλεως Ρόδου και προγραμματισμός ερευνών δια την μελέτη αυτήν 1968
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Εισαγωγική έκθεσις επί της προκαταρκτικής μελέτης υδρεύσεως πόλεως Ρόδου 1972
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΜΑΛΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Έκθεση Υδρογεωλογικής ερεύνης εις περιοχή Μάλωνος Ρόδου 1965
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΜΑΛΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Έκθεση Υδρογεωλογικής ερεύνης εις περιοχή Μάλωνος Ρόδου 1965
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΜΑΛΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Έκθεση Υδρογεωλογικής ερεύνης εις περιοχή Μάλωνος Ρόδου 1965
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΜΑΛΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Έκθεση Υδρογεωλογικής ερεύνης εις περιοχή Μάλωνος Ρόδου 1965
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΜΑΛΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Έκθεση Υδρογεωλογικής ερεύνης εις περιοχή Μάλωνος Ρόδου 1965
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΜΑΛΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Έκθεση Υδρογεωλογικής ερεύνης εις περιοχή Μάλωνος Ρόδου 1965
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώρισις προς καθορισμό θέσεων γεωτρήσεων απαραιτήτων διά την υδρογεωλογικήν μελέτη της περιοχής του βορείου τμήματος της νήσου Ρόδου 1968
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώρισις προς καθορισμό θέσεων γεωτρήσεων απαραιτήτων διά την υδρογεωλογικήν μελέτη της περιοχής του βορείου τμήματος της νήσου Ρόδου 1968
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώρισις προς καθορισμό θέσεων γεωτρήσεων απαραιτήτων διά την υδρογεωλογικήν μελέτη της περιοχής του βορείου τμήματος της νήσου Ρόδου 1968
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώρισις προς καθορισμό θέσεων γεωτρήσεων απαραιτήτων διά την υδρογεωλογικήν μελέτη της περιοχής του βορείου τμήματος της νήσου Ρόδου 1968
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Εισαγωγική έκθεσις επί της προκαταρκτικής μελέτης υδρεύσεως πόλεως Ρόδου 1972
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Εισαγωγική έκθεσις επί της προκαταρκτικής μελέτης υδρεύσεως πόλεως Ρόδου 1972
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Εισαγωγική έκθεσις επί της προκαταρκτικής μελέτης υδρεύσεως πόλεως Ρόδου 1972
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Εισαγωγική έκθεσις επί της προκαταρκτικής μελέτης υδρεύσεως πόλεως Ρόδου 1972
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Εισαγωγική έκθεσις επί της προκαταρκτικής μελέτης υδρεύσεως πόλεως Ρόδου 1972
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώριση επτά πηγών Ρόδου 1984
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώριση επτά πηγών Ρόδου 1984
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώριση επτά πηγών Ρόδου 1984
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΣΙΑΝΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώριση περιοχής της κοινότητας Σιάνα ν. Ρόδου 1986
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΣΙΑΝΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώριση περιοχής της κοινότητας Σιάνα ν. Ρόδου 1986
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΣΙΑΝΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώριση περιοχής της κοινότητας Σιάνα ν. Ρόδου 1986
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΙΑΛΥΣΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Επί των Υδρογεωλογικών συνθηκών της κοινότητας Τριάντα Ρόδου 1968
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΙΑΛΥΣΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Επί των Υδρογεωλογικών συνθηκών της κοινότητας Τριάντα Ρόδου 1968
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΙΑΛΥΣΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Επί των Υδρογεωλογικών συνθηκών της κοινότητας Τριάντα Ρόδου 1968
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΙΑΛΥΣΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Επί των Υδρογεωλογικών συνθηκών της κοινότητας Τριάντα Ρόδου 1968
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΙΑΛΥΣΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Επί των Υδρογεωλογικών συνθηκών της κοινότητας Τριάντα Ρόδου 1968
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΙΑΛΥΣΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Επί των Υδρογεωλογικών συνθηκών της κοινότητας Τριάντα Ρόδου 1968
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006