Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΡΟΔΟΣ
ΡΟΔΟΣ / Υποδομές / Ύδρευση - Λύματα - Απορρίμματα / Δεξαμενές - Λιμνοδεξαμενές - Φράγματα

Δεξαμενές - Λιμνοδεξαμενές - Φράγματα

Λιμνοδεξαμενές
ΡΟΔΟΥ
Περιοχή Θέση Χρόνος Κατασκευής Χωρητικότητα (m3)
ΡΟΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) ΡΟΔΟΣ / Σκολωνίτης 1995 450000 m3
  ΡΟΔΟΣ / Σκολωνίτης 1995 450000 m3
  ΡΟΔΟΣ / Σκολωνίτης 1995 450000 m3
  ΡΟΔΟΣ / Σκολωνίτης 1995 450000 m3
  ΡΟΔΟΣ / Σκολωνίτης 1995 450000 m3
  ΡΟΔΟΣ / Σκολωνίτης 1995 450000 m3

Φράγματα
ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
Περιοχή Θέση Χρόνος Κατασκευής Χωρητικότητα (m3)
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) ΡΟΔΟΣ / Απολακκιά 1989 9500000 m3
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ
Περιοχή Θέση Χρόνος Κατασκευής Χωρητικότητα (m3)
  ΡΟΔΟΣ / Απολακκιά 1989 9500000 m3
ΣΥΜΗΣ
Περιοχή Θέση Χρόνος Κατασκευής Χωρητικότητα (m3)
  ΡΟΔΟΣ / Απολακκιά 1989 9500000 m3
ΧΑΛΚΗΣ
Περιοχή Θέση Χρόνος Κατασκευής Χωρητικότητα (m3)
  ΡΟΔΟΣ / Απολακκιά 1989 9500000 m3
ΤΗΛΟΥ
Περιοχή Θέση Χρόνος Κατασκευής Χωρητικότητα (m3)
  ΡΟΔΟΣ / Απολακκιά 1989 9500000 m3
ΡΟΔΟΥ
Περιοχή Θέση Χρόνος Κατασκευής Χωρητικότητα (m3)
ΚΡΗΤΗΝΙΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) ΡΟΔΟΣ / Κρητηνία 2002 2000000 m3
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
Περιοχή Θέση Χρόνος Κατασκευής Χωρητικότητα (m3)
  ΡΟΔΟΣ / Κρητηνία 2002 2000000 m3
ΑΤΑΒΥΡΟΥ
Περιοχή Θέση Χρόνος Κατασκευής Χωρητικότητα (m3)
  ΡΟΔΟΣ / Κρητηνία 2002 2000000 m3
ΑΦΑΝΤΟΥ
Περιοχή Θέση Χρόνος Κατασκευής Χωρητικότητα (m3)
  ΡΟΔΟΣ / Κρητηνία 2002 2000000 m3
ΙΑΛΥΣΟΥ
Περιοχή Θέση Χρόνος Κατασκευής Χωρητικότητα (m3)
  ΡΟΔΟΣ / Κρητηνία 2002 2000000 m3
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Περιοχή Θέση Χρόνος Κατασκευής Χωρητικότητα (m3)
  ΡΟΔΟΣ / Κρητηνία 2002 2000000 m3