Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΡΟΔΟΣ

Οδικό Δίκτυο

Υφιστάμενη Κατάσταση
Περιοχή: ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (ΔΗΜΟΣ)
-
Συνολικό μήκος κυρίου οδικού δικτύου του ΟΤΑ (χλμ) 45
Συνολικό μήκος ασφαλτοστρωμένου κυρίου οδικού δικτύου του ΟΤΑ (χλμ) 35
Συνολικό μήκος δευτερεύοντος οδικού δικτύου (χλμ) 35
Συνολικό μήκος αγροτικών οδών (χλμ) 270
Περιοχή: ΑΦΑΝΤΟΥ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ)
-
Συνολικό μήκος κυρίου οδικού δικτύου του ΟΤΑ (χλμ) 13
Συνολικό μήκος ασφαλτοστρωμένου κυρίου οδικού δικτύου του ΟΤΑ (χλμ) 13
Συνολικό μήκος δευτερεύοντος οδικού δικτύου (χλμ) 230
Συνολικό μήκος αγροτικών οδών (χλμ) 52
Περιοχή: ΙΑΛΥΣΟΥ (ΔΗΜΟΣ)
-
Συνολικό μήκος κυρίου οδικού δικτύου του ΟΤΑ (χλμ) 20
Συνολικό μήκος ασφαλτοστρωμένου κυρίου οδικού δικτύου του ΟΤΑ (χλμ) 20
Συνολικό μήκος δευτερεύοντος οδικού δικτύου (χλμ) 150
Συνολικό μήκος αγροτικών οδών (χλμ) 15
Περιοχή: ΚΑΜΕΙΡΟΥ (ΔΗΜΟΣ)
-
Συνολικό μήκος κυρίου οδικού δικτύου του ΟΤΑ (χλμ) 68
Συνολικό μήκος ασφαλτοστρωμένου κυρίου οδικού δικτύου του ΟΤΑ (χλμ) 68
Συνολικό μήκος δευτερεύοντος οδικού δικτύου (χλμ) 70
Συνολικό μήκος αγροτικών οδών (χλμ)
Περιοχή: ΛΙΝΔΙΩΝ (ΔΗΜΟΣ)
-
Συνολικό μήκος κυρίου οδικού δικτύου του ΟΤΑ (χλμ) 39
Συνολικό μήκος ασφαλτοστρωμένου κυρίου οδικού δικτύου του ΟΤΑ (χλμ) 39
Συνολικό μήκος δευτερεύοντος οδικού δικτύου (χλμ) 17
Συνολικό μήκος αγροτικών οδών (χλμ) 30
Περιοχή: ΡΟΔΟΥ (ΔΗΜΟΣ)
-
Συνολικό μήκος κυρίου οδικού δικτύου του ΟΤΑ (χλμ) 65
Συνολικό μήκος ασφαλτοστρωμένου κυρίου οδικού δικτύου του ΟΤΑ (χλμ) 120
Συνολικό μήκος δευτερεύοντος οδικού δικτύου (χλμ) 55
Συνολικό μήκος αγροτικών οδών (χλμ)