Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΡΟΔΟΣ

Απασχόληση

ΤΗΛΟΥ
Περιοχή Έτος Είδος Σύνολο εργαζομένων
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 19
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 19
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 19
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 19
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 33
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 33
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 144
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 144
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 47
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 10
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 10
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 10
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 10
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 10
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 47
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 47
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 47
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 47
ΑΡΝΙΘΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 14
ΑΡΝΙΘΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 14
ΑΡΝΙΘΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 14
ΑΡΝΙΘΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 14
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 37
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 37
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 37
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 37
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 37
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 192
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 192
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 192
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 192
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 25
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 25
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 25
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 25
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 25
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 25
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 25
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 25
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 25
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 25
ΑΡΝΙΘΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 33
ΑΡΝΙΘΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 33
ΑΡΝΙΘΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 33
ΑΡΝΙΘΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 33
ΑΡΝΙΘΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 33
ΑΡΝΙΘΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 4
ΑΡΝΙΘΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 4
ΑΡΝΙΘΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 4
ΑΡΝΙΘΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 4
ΑΡΝΙΘΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 4
ΑΡΝΙΘΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 14
ΒΑΤΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 2
ΒΑΤΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 2
ΒΑΤΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 2
ΒΑΤΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 9
ΒΑΤΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 9
ΒΑΤΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 9
ΒΑΤΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 9
ΒΑΤΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 9
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 192
ΙΣΤΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 8
ΙΣΤΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 8
ΙΣΤΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 8
ΙΣΤΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 8
ΙΣΤΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 8
ΙΣΤΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 26
ΙΣΤΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 26
ΙΣΤΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 26
ΙΣΤΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 26
ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 4
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 1174
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 1174
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 1174
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 1174
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 1174
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 328
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 328
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 328
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 328
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 328
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 30
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 30
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 30
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 30
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 30
ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 71
ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 71
ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 71
ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 71
ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 71
ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 17
ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 17
ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 17
ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 17
ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 17
ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 36
ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 36
ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 36
ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 36
ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 36
ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 16
ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 16
ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 16
ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 16
ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 16
ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 10
ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 10
ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 10
ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 10
ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 10
ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 25
ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 25
ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 25
ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 25
ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 25
ΛΑΧΑΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 45
ΛΑΧΑΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 45
ΛΑΧΑΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 45
ΛΑΧΑΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 45
ΛΑΧΑΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 45
ΛΑΧΑΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 28
ΛΑΧΑΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 28
ΛΑΧΑΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 28
ΛΑΧΑΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 28
ΛΑΧΑΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 28
ΛΑΧΑΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 30
ΛΑΧΑΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 30
ΛΑΧΑΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 30
ΛΑΧΑΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 30
ΛΑΧΑΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 30
ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 88
ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 88
ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 88
ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 88
ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 88
ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 26
ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 26
ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 26
ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 26
ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 26
ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 78
ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 78
ΠΑΣΤΙΔΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 417
ΠΑΣΤΙΔΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 417
ΠΑΣΤΙΔΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 417
ΠΑΣΤΙΔΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 417
ΠΑΣΤΙΔΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 417
ΠΑΣΤΙΔΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 120
ΠΑΣΤΙΔΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 120
ΠΑΣΤΙΔΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 120
ΠΑΣΤΙΔΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 120
ΠΑΣΤΙΔΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 120
ΠΑΣΤΙΔΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 10
ΠΑΣΤΙΔΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 10
ΠΑΣΤΙΔΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 10
ΠΑΣΤΙΔΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 10
ΠΑΣΤΙΔΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 10
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 692
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 692
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 692
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 692
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 692
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 164
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 164
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 164
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 164
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 164
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 77
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 77
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 77
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 77
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 77
ΜΑΡΙΤΣΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 401
ΜΑΡΙΤΣΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 401
ΜΑΡΙΤΣΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 401
ΜΑΡΙΤΣΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 401
ΜΑΡΙΤΣΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 401
ΜΑΡΙΤΣΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 183
ΜΑΡΙΤΣΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 183
ΜΑΡΙΤΣΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 183
ΜΑΡΙΤΣΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 183
ΜΑΡΙΤΣΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 183
ΜΑΡΙΤΣΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 24
ΜΑΡΙΤΣΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 24
ΜΑΡΙΤΣΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 24
ΜΑΡΙΤΣΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 24
ΜΑΡΙΤΣΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 24
ΘΕΟΛΟΓΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 163
ΘΕΟΛΟΓΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 163
ΘΕΟΛΟΓΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 163
ΘΕΟΛΟΓΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 163
ΘΕΟΛΟΓΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 163
ΘΕΟΛΟΓΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 44
ΘΕΟΛΟΓΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 44
ΘΕΟΛΟΓΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 44
ΘΕΟΛΟΓΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 44
ΘΕΟΛΟΓΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 44
ΘΕΟΛΟΓΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 23
ΘΕΟΛΟΓΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 23
ΘΕΟΛΟΓΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 23
ΘΕΟΛΟΓΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 23
ΘΕΟΛΟΓΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 23
ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 125
ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 125
ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 125
ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 125
ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 125
ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 32
ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 32
ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 32
ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 32
ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 32
ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 4
ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 4
ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 4
ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 4
ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 78
ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 78
ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 78
ΙΣΤΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 50
ΙΣΤΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 50
ΙΣΤΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 50
ΙΣΤΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 50
ΙΣΤΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 50
ΙΣΤΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 26
ΒΑΤΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 22
ΒΑΤΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 22
ΒΑΤΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 22
ΒΑΤΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 22
ΒΑΤΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 22
ΒΑΤΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 2
ΒΑΤΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 2
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 144
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 144
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 144
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 33
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 33
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 33
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 19
ΛΙΝΔΙΩΝ
Περιοχή Έτος Είδος Σύνολο εργαζομένων
ΣΟΡΩΝΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 41
ΣΟΡΩΝΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 41
ΣΟΡΩΝΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 41
ΣΟΡΩΝΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 128
ΣΟΡΩΝΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 274
ΑΠΟΛΛΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 53
ΑΠΟΛΛΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 53
ΑΠΟΛΛΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 64
ΑΠΟΛΛΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 146
ΔΙΜΥΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 110
ΔΙΜΥΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 45
ΔΙΜΥΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 45
ΔΙΜΥΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 45
ΔΙΜΥΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 15
ΔΙΜΥΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 15
ΔΙΜΥΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 15
ΑΠΟΛΛΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 146
ΑΠΟΛΛΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 146
ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 20
ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 20
ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 20
ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 3
ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 3
ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 3
ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 125
ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 125
ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 125
ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 27
ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 27
ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 27
ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 42
ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 42
ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 42
ΔΙΜΥΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 110
ΔΙΜΥΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 110
ΛΙΝΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 52
ΛΙΝΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 22
ΛΙΝΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 22
ΛΙΝΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 22
ΦΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 143
ΦΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 143
ΦΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 143
ΦΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 93
ΦΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 93
ΛΑΕΡΜΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 12
ΛΑΕΡΜΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 12
ΛΑΕΡΜΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 12
ΚΑΛΑΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 33
ΚΑΛΑΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 33
ΚΑΛΑΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 33
ΚΑΛΑΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 5
ΚΑΛΑΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 5
ΚΑΛΑΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 5
ΠΥΛΩΝΟΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 3
ΠΥΛΩΝΟΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 3
ΛΑΡΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 133
ΛΑΡΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 133
ΛΑΡΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 133
ΛΑΡΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 98
ΛΑΡΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 98
ΛΑΡΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 98
ΛΑΡΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 17
ΠΥΛΩΝΟΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 67
ΠΥΛΩΝΟΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 67
ΠΥΛΩΝΟΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 67
ΠΥΛΩΝΟΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 20
ΠΥΛΩΝΟΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 20
ΠΥΛΩΝΟΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 20
ΠΥΛΩΝΟΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 3
ΛΑΡΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 17
ΛΑΡΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 17
ΛΑΕΡΜΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 56
ΛΑΕΡΜΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 56
ΛΑΕΡΜΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 56
ΛΑΕΡΜΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 18
ΛΑΕΡΜΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 18
ΛΑΕΡΜΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 18
ΚΑΛΑΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 5
ΚΑΛΑΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 5
ΚΑΛΑΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 5
ΛΙΝΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 255
ΛΙΝΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 255
ΛΙΝΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 255
ΛΙΝΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 52
ΛΙΝΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 52
ΦΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 93
ΦΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 44
ΦΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 44
ΦΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 44
ΣΑΛΑΚΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 92
ΣΑΛΑΚΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 92
ΣΑΛΑΚΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 92
ΣΑΛΑΚΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 36
ΣΑΛΑΚΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 36
ΣΑΛΑΚΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 36
ΣΑΛΑΚΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 32
ΣΑΛΑΚΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 32
ΣΑΛΑΚΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 32
ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 69
ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 69
ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 69
ΑΠΟΛΛΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 64
ΑΠΟΛΛΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 64
ΑΠΟΛΛΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 53
ΣΟΡΩΝΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 274
ΣΟΡΩΝΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 274
ΣΟΡΩΝΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 128
ΣΟΡΩΝΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 128
ΙΑΛΥΣΟΥ
Περιοχή Έτος Είδος Σύνολο εργαζομένων
ΡΟΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 298
ΡΟΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 298
ΡΟΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 298
ΡΟΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 298
ΡΟΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 298
ΡΟΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 298
ΡΟΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 3661
ΡΟΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 3661
ΡΟΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 3661
ΡΟΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 3661
ΡΟΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 3661
ΡΟΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 3661
ΡΟΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 16594
ΡΟΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 16594
ΡΟΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 16594
ΡΟΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 16594
ΡΟΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 16594
ΡΟΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 16594
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 51
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 51
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 51
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 51
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 51
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 51
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 467
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 467
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 467
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 467
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 467
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 467
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 1201
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 1201
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 1201
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 1201
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 1201
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 1201
ΜΑΣΑΡΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 14
ΜΑΣΑΡΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 14
ΜΑΣΑΡΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 14
ΜΑΣΑΡΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 14
ΜΑΣΑΡΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 14
ΜΑΣΑΡΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 14
ΜΑΣΑΡΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 56
ΜΑΣΑΡΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 56
ΜΑΣΑΡΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 56
ΜΑΣΑΡΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 56
ΜΑΣΑΡΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 56
ΜΑΣΑΡΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 56
ΜΑΣΑΡΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 264
ΜΑΣΑΡΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 264
ΜΑΣΑΡΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 264
ΜΑΣΑΡΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 264
ΜΑΣΑΡΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 264
ΜΑΣΑΡΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 264
ΕΜΠΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 327
ΕΜΠΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 327
ΕΜΠΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 327
ΕΜΠΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 327
ΕΜΠΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 327
ΕΜΠΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 327
ΕΜΠΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 104
ΕΜΠΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 104
ΕΜΠΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 104
ΕΜΠΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 104
ΕΜΠΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 104
ΕΜΠΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 104
ΕΜΠΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 159
ΕΜΠΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 159
ΕΜΠΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 159
ΕΜΠΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 159
ΕΜΠΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 159
ΕΜΠΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 159
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 26
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 26
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 26
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 26
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 26
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 26
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 27
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 27
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 27
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 27
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 27
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 27
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 41
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 41
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 41
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 41
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 41
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 41
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 130
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 130
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 130
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 130
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 130
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 130
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 18
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 18
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 18
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 18
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 18
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 18
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 67
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 67
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 67
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 67
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 67
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 67
ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 25
ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 25
ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 25
ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 25
ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 25
ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 25
ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 4
ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 4
ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 4
ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 4
ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 4
ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 4
ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 13
ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 13
ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 13
ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 13
ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 13
ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 13
ΣΙΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 41
ΣΙΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 41
ΣΙΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 41
ΣΙΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 41
ΣΙΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 41
ΣΙΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 41
ΣΙΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 6
ΣΙΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 6
ΣΙΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 6
ΣΙΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 6
ΣΙΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 6
ΣΙΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 6
ΣΙΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 15
ΣΙΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 15
ΣΙΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 15
ΣΙΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 15
ΣΙΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 15
ΣΙΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 15
ΑΦΑΝΤΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 65
ΑΦΑΝΤΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 65
ΑΦΑΝΤΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 65
ΑΦΑΝΤΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 65
ΑΦΑΝΤΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 65
ΑΦΑΝΤΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 65
ΑΦΑΝΤΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 235
ΑΦΑΝΤΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 235
ΑΦΑΝΤΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 235
ΑΦΑΝΤΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 235
ΑΦΑΝΤΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 235
ΑΦΑΝΤΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 235
ΑΦΑΝΤΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 1205
ΑΦΑΝΤΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 1205
ΑΦΑΝΤΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 1205
ΑΦΑΝΤΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 1205
ΑΦΑΝΤΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 1205
ΑΦΑΝΤΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 1205
ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 16
ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 16
ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 16
ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 16
ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 16
ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 16
ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 40
ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 40
ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 40
ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 40
ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 40
ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 40
ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 83
ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 83
ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 83
ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 83
ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 83
ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 83
ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 99
ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 99
ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 99
ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 99
ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 99
ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 99
ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 642
ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 642
ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 642
ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 642
ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 642
ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 642
ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 2763
ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 2763
ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 2763
ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 2763
ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 2763
ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 2763
ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 47
ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 47
ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 47
ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 47
ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 47
ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 47
ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 320
ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 320
ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 320
ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 320
ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 320
ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 320
ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 971
ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 971
ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 971
ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 971
ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 971
ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 971
ΚΟΣΚΙΝΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 32
ΚΟΣΚΙΝΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 32
ΚΟΣΚΙΝΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 32
ΚΟΣΚΙΝΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 32
ΚΟΣΚΙΝΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 32
ΚΟΣΚΙΝΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 32
ΚΟΣΚΙΝΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 216
ΚΟΣΚΙΝΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 216
ΚΟΣΚΙΝΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 216
ΚΟΣΚΙΝΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 216
ΚΟΣΚΙΝΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 216
ΚΟΣΚΙΝΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 216
ΚΟΣΚΙΝΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 906
ΚΟΣΚΙΝΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 906
ΚΟΣΚΙΝΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 906
ΚΟΣΚΙΝΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 906
ΚΟΣΚΙΝΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 906
ΚΟΣΚΙΝΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 906
ΨΙΝΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 15
ΨΙΝΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 15
ΨΙΝΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 15
ΨΙΝΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 15
ΨΙΝΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 15
ΨΙΝΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 15
ΨΙΝΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 59
ΨΙΝΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 59
ΨΙΝΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 59
ΨΙΝΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 59
ΨΙΝΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 59
ΨΙΝΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 59
ΨΙΝΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 234
ΨΙΝΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 234
ΨΙΝΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 234
ΨΙΝΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 234
ΨΙΝΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 234
ΨΙΝΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 234