Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΡΟΔΟΣ

Ανεργία

ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
Περιοχή Έτος Σύνολο εργαζομένων Σύνολο ανέργων Δε δήλωσαν
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 212 44 16
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 212 44 16
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 212 44 16
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 212 44 16
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 94 6 0
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 94 6 0
ΑΡΝΙΘΑΣ (Δ.Δ.) 2001 52 3 1
ΑΡΝΙΘΑΣ (Δ.Δ.) 2001 52 3 1
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 257 17 15
ΒΑΤΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 33 2 0
ΒΑΤΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 33 2 0
ΒΑΤΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 33 2 0
ΒΑΤΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 33 2 0
ΒΑΤΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 33 2 0
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 257 17 15
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 257 17 15
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 257 17 15
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 257 17 15
ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 51 4 0
ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 51 4 0
ΛΑΧΑΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 103 20 0
ΛΑΧΑΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 103 20 0
ΛΑΧΑΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 103 20 0
ΛΑΧΑΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 103 20 0
ΛΑΧΑΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 103 20 0
ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 204 23 12
ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 204 23 12
ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 204 23 12
ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 204 23 12
ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 204 23 12
ΙΣΤΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 85 3 1
ΙΣΤΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 85 3 1
ΙΣΤΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 85 3 1
ΙΣΤΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 85 3 1
ΙΣΤΡΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 85 3 1
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (Δ.Δ.) 2001 1601 418 69
ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 127 7 3
ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 127 7 3
ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 127 7 3
ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 127 7 3
ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 127 7 3
ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 51 4 0
ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 51 4 0
ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 51 4 0
ΜΑΡΙΤΣΩΝ (Δ.Δ.) 2001 652 120 44
ΜΑΡΙΤΣΩΝ (Δ.Δ.) 2001 652 120 44
ΜΑΡΙΤΣΩΝ (Δ.Δ.) 2001 652 120 44
ΘΕΟΛΟΓΟΥ (Δ.Δ.) 2001 238 63 8
ΘΕΟΛΟΓΟΥ (Δ.Δ.) 2001 238 63 8
ΘΕΟΛΟΓΟΥ (Δ.Δ.) 2001 238 63 8
ΘΕΟΛΟΓΟΥ (Δ.Δ.) 2001 238 63 8
ΘΕΟΛΟΓΟΥ (Δ.Δ.) 2001 238 63 8
ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 169 34 8
ΠΑΣΤΙΔΑΣ (Δ.Δ.) 2001 570 275 23
ΠΑΣΤΙΔΑΣ (Δ.Δ.) 2001 570 275 23
ΠΑΣΤΙΔΑΣ (Δ.Δ.) 2001 570 275 23
ΠΑΣΤΙΔΑΣ (Δ.Δ.) 2001 570 275 23
ΠΑΣΤΙΔΑΣ (Δ.Δ.) 2001 570 275 23
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 690 182 27
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 690 182 27
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 690 182 27
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 690 182 27
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 690 182 27
ΜΑΡΙΤΣΩΝ (Δ.Δ.) 2001 652 120 44
ΜΑΡΙΤΣΩΝ (Δ.Δ.) 2001 652 120 44
ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 169 34 8
ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 169 34 8
ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 169 34 8
ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 169 34 8
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (Δ.Δ.) 2001 1601 418 69
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (Δ.Δ.) 2001 1601 418 69
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (Δ.Δ.) 2001 1601 418 69
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (Δ.Δ.) 2001 1601 418 69
ΑΡΝΙΘΑΣ (Δ.Δ.) 2001 52 3 1
ΑΡΝΙΘΑΣ (Δ.Δ.) 2001 52 3 1
ΑΡΝΙΘΑΣ (Δ.Δ.) 2001 52 3 1
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 94 6 0
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 94 6 0
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 94 6 0
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ (Δ.Δ.) 2001 212 44 16
ΚΑΜΕΙΡΟΥ
Περιοχή Έτος Σύνολο εργαζομένων Σύνολο ανέργων Δε δήλωσαν
ΣΟΡΩΝΗΣ (Δ.Δ.) 2001 446 91 3
ΣΟΡΩΝΗΣ (Δ.Δ.) 2001 446 91 3
ΣΟΡΩΝΗΣ (Δ.Δ.) 2001 446 91 3
ΑΠΟΛΛΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 267 96 4
ΔΙΜΥΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 170 66 0
ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ (Δ.Δ.) 2001 195 48 1
ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ (Δ.Δ.) 2001 195 48 1
ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 93 46 1
ΣΑΛΑΚΟΥ (Δ.Δ.) 2001 165 37 5
ΚΑΛΑΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 45 53 2
ΛΙΝΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 343 96 14
ΛΙΝΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 343 96 14
ΛΙΝΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 343 96 14
ΦΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 288 107 8
ΦΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 288 107 8
ΦΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 288 107 8
ΣΑΛΑΚΟΥ (Δ.Δ.) 2001 165 37 5
ΣΑΛΑΚΟΥ (Δ.Δ.) 2001 165 37 5
ΠΥΛΩΝΟΣ (Δ.Δ.) 2001 90 111 0
ΛΑΡΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 253 231 5
ΛΑΡΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 253 231 5
ΛΑΡΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 253 231 5
ΛΑΕΡΜΩΝ (Δ.Δ.) 2001 87 48 1
ΛΑΕΡΜΩΝ (Δ.Δ.) 2001 87 48 1
ΛΑΕΡΜΩΝ (Δ.Δ.) 2001 87 48 1
ΚΑΛΑΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 45 53 2
ΚΑΛΑΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 45 53 2
ΠΥΛΩΝΟΣ (Δ.Δ.) 2001 90 111 0
ΠΥΛΩΝΟΣ (Δ.Δ.) 2001 90 111 0
ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 93 46 1
ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 93 46 1
ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ (Δ.Δ.) 2001 195 48 1
ΔΙΜΥΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 170 66 0
ΔΙΜΥΛΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 170 66 0
ΑΠΟΛΛΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 267 96 4
ΑΠΟΛΛΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 267 96 4
ΡΟΔΟΥ
Περιοχή Έτος Σύνολο εργαζομένων Σύνολο ανέργων Δε δήλωσαν
ΡΟΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 21788 4049 1235
ΡΟΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 21788 4049 1235
ΡΟΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 21788 4049 1235
ΡΟΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 21788 4049 1235
ΡΟΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 21788 4049 1235
ΡΟΔΟΥ (Δ.Δ.) 2001 21788 4049 1235
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 1866 469 147
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 1866 469 147
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 1866 469 147
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 1866 469 147
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 1866 469 147
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Δ.Δ.) 2001 1866 469 147
ΜΑΛΩΝΟΣ (Δ.Δ.) 2001 422 49 4
ΜΑΛΩΝΟΣ (Δ.Δ.) 2001 422 49 4
ΜΑΛΩΝΟΣ (Δ.Δ.) 2001 422 49 4
ΜΑΛΩΝΟΣ (Δ.Δ.) 2001 422 49 4
ΜΑΛΩΝΟΣ (Δ.Δ.) 2001 422 49 4
ΜΑΛΩΝΟΣ (Δ.Δ.) 2001 422 49 4
ΜΑΣΑΡΩΝ (Δ.Δ.) 2001 337 85 3
ΜΑΣΑΡΩΝ (Δ.Δ.) 2001 337 85 3
ΜΑΣΑΡΩΝ (Δ.Δ.) 2001 337 85 3
ΜΑΣΑΡΩΝ (Δ.Δ.) 2001 337 85 3
ΜΑΣΑΡΩΝ (Δ.Δ.) 2001 337 85 3
ΜΑΣΑΡΩΝ (Δ.Δ.) 2001 337 85 3
ΕΜΠΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 595 54 5
ΕΜΠΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 595 54 5
ΕΜΠΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 595 54 5
ΕΜΠΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 595 54 5
ΕΜΠΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 595 54 5
ΕΜΠΩΝΑ (Δ.Δ.) 2001 595 54 5
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 98 16 4
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 98 16 4
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 98 16 4
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 98 16 4
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 98 16 4
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ (Δ.Δ.) 2001 98 16 4
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 217 26 2
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 217 26 2
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 217 26 2
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 217 26 2
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 217 26 2
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 217 26 2
ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 43 13 1
ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 43 13 1
ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 43 13 1
ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 43 13 1
ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 43 13 1
ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 43 13 1
ΣΙΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 62 4 0
ΣΙΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 62 4 0
ΣΙΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 62 4 0
ΣΙΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 62 4 0
ΣΙΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 62 4 0
ΣΙΑΝΩΝ (Δ.Δ.) 2001 62 4 0
ΑΦΑΝΤΟΥ (Δ.Δ.) 2001 1677 938 172
ΑΦΑΝΤΟΥ (Δ.Δ.) 2001 1677 938 172
ΑΦΑΝΤΟΥ (Δ.Δ.) 2001 1677 938 172
ΑΦΑΝΤΟΥ (Δ.Δ.) 2001 1677 938 172
ΑΦΑΝΤΟΥ (Δ.Δ.) 2001 1677 938 172
ΑΦΑΝΤΟΥ (Δ.Δ.) 2001 1677 938 172
ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ (Δ.Δ.) 2001 142 138 3
ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ (Δ.Δ.) 2001 142 138 3
ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ (Δ.Δ.) 2001 142 138 3
ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ (Δ.Δ.) 2001 142 138 3
ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ (Δ.Δ.) 2001 142 138 3
ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ (Δ.Δ.) 2001 142 138 3
ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 3811 791 307
ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 3811 791 307
ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 3811 791 307
ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 3811 791 307
ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 3811 791 307
ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Δ.) 2001 3811 791 307
ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 1456 823 118
ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 1456 823 118
ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 1456 823 118
ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 1456 823 118
ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 1456 823 118
ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Δ.Δ.) 2001 1456 823 118
ΚΟΣΚΙΝΟΥ (Δ.Δ.) 2001 1207 197 53
ΚΟΣΚΙΝΟΥ (Δ.Δ.) 2001 1207 197 53
ΚΟΣΚΙΝΟΥ (Δ.Δ.) 2001 1207 197 53
ΚΟΣΚΙΝΟΥ (Δ.Δ.) 2001 1207 197 53
ΚΟΣΚΙΝΟΥ (Δ.Δ.) 2001 1207 197 53
ΚΟΣΚΙΝΟΥ (Δ.Δ.) 2001 1207 197 53
ΨΙΝΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 329 118 21
ΨΙΝΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 329 118 21
ΨΙΝΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 329 118 21
ΨΙΝΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 329 118 21
ΨΙΝΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 329 118 21
ΨΙΝΘΟΥ (Δ.Δ.) 2001 329 118 21