Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΡΟΔΟΣ
ΡΟΔΟΣ / Οικονομικές Δραστηριότητες

Οικονομικές Δραστηριότητες

Έκταση νησιού 1041 km2 Μήκος ακτών νησιού 253 km