Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΨΕΡΙΜΟΣ
ΨΕΡΙΜΟΣ / Περιβάλλον

Περιβάλλον

Έκταση νησιού km2 Μήκος ακτών νησιού km