Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΠΑΤΜΟΣ
ΠΑΤΜΟΣ / Υποδομές / Ύδρευση - Λύματα - Απορρίμματα / Χώροι Διάθεσης Απορριμμάτων

Χώροι Διάθεσης Απορριμμάτων