Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΠΑΤΜΟΣ

Υδρογεωλογικές Μελέτες

ΠΑΤΜΟΥ
Περιοχή Τίτλος Μελετητής Φορέας Χρηματοδότησης Χρόνος Εκπόνησης
ΠΑΤΜΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Έκθεση υδρογεωλογική μελέτη Νήσου Πάτμου 2003
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΠΑΤΜΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική έρευνα Νοτίου Αιγαίου, Κυκλάδες-Δωδεκάνησα. Προτάσεις αξιοποίησης-διαχείρισης υδατικού δυναμικού : Τήνος, Πάρος, Αντίπαρος, Κύθνος, Σέριφος, Μήλος, Κάλυμνος, ΠΑΤΜΟΣ, Λειψοί, Κάρπαθος, Τήνος, Πάρος, Αντίπαρος, Σέριφος, Κύθνος, Μήλος, απογραφή σημείων ύδατος. I, Πάτμος, Κάλυμνος, Λειψοί, Κάρπαθος 2002
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΠΑΤΜΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Αποτελέσματα γεωτρητικής έρευνας νήσου Πάτμου 1992
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΠΑΤΜΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Αποτελέσματα γεωτρητικής έρευνας στη νήσο Πάτμο (Β' φάση) 1987
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΠΑΤΜΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Αποτελέσματα γεωτρητικής έρευνας στη νήσο Πάτμο 1985
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΠΑΤΜΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Επί των υδρογεωλογικών συνθηκών της ν. Πάτμου Δωδεκανήσου 1970
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006