Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΠΑΤΜΟΣ
ΠΑΤΜΟΣ / Υποδομές / Τηλεπικοινωνίες - Ενέργεια / Σταθμοί Παρακολούθησης Σεισμών

Σταθμοί Παρακολούθησης Σεισμών