Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΠΑΤΜΟΣ
ΠΑΤΜΟΣ / Υποδομές / Τηλεπικοινωνίες - Ενέργεια / Τηλεοπτικοί & Ραδιοφωνικοί Σταθμοί, Εφημερίδες

Τηλεοπτικοί & Ραδιοφωνικοί Σταθμοί, Εφημερίδες

Περιοχή: ΣΚΑΛΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) - ΠΑΤΜΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
-
Είδος Εφημερίδα
Ονομασία ΠΑΤΜΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Εμβέλεια Συχνότητα 15ΝΘΗΜΕΡH
Διεύθυνση ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ, 85500
Τηλέφωνο 2247029321 Φαξ
E-mail pixels@otenet.gr Ιστοσελίδα
Σχόλια ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΤΟΠΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ Πηγή / Έτος Ενημέρωσης