Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΠΑΤΜΟΣ
ΠΑΤΜΟΣ / Υποδομές / Τηλεπικοινωνίες - Ενέργεια

Τηλεπικοινωνίες - Ενέργεια

Έκταση νησιού 34 km2 Μήκος ακτών νησιού 72 km