Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΠΑΤΜΟΣ
ΠΑΤΜΟΣ / Υποδομές / Μεταφορές - Συγκοινωνία / Μαρίνες / Αλιευτικά Καταφύγια

Μαρίνες / Αλιευτικά Καταφύγια