Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΠΑΤΜΟΣ
ΠΑΤΜΟΣ / Υποδομές / Εκπαίδευση - Αθλητισμός / Υποδομές Εκπαίδευσης

Υποδομές Εκπαίδευσης

ΠΑΤΜΟΥ
Εκπαιδευτική μονάδα Θέση Ονομασία Σύνολο μαθητών Σύνολο καθηγητών
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΜΟΣ Ν/Γ Κάμπου 15
Σχόλια Σχόλια: ΚΑΜΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΑ Ν/Γ Σκάλας Πάτμου 40
Σχόλια Σχόλια: ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑ Ν/Γ Χώρας Πάτμου 6
Σχόλια Σχόλια: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΚΙΟΙ ΔΣ Αρκιών 2
Σχόλια Σχόλια: ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ ΔΣ Σκάλας Πάτμου 131
Σχόλια Σχόλια: ΣΤΟΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΑ ΠΑΤΜΟΥ ΔΣ Χώρας Πάτμου 35
Σχόλια Σχόλια: ΜΕΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΣ 1ο Γ/σιο Πάτμου (ΓΕΝΕΙΟ) 77
Σχόλια Σχόλια: ΔΕΛΗΜΑΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΜΟΣ ΕΛ Πάτμου 44
Σχόλια Σχόλια: ΜΕΛΙΑΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
T.E.E. ΠΑΤΜΟΣ 1ο ΤΕΕ Πάτμου 34
Σχόλια Σχόλια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
Γενικό σύνολο: 384 0