Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΠΑΤΜΟΣ
ΠΑΤΜΟΣ / Περιβάλλον

Περιβάλλον

Έκταση νησιού 34 km2 Μήκος ακτών νησιού 72 km