Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΠΑΤΜΟΣ
javax.servlet.jsp.JspException: ServletException in '/WEB-INF/renderers/category/island-path.jsp': An error occurred while evaluating custom action attribute "title" with value "${item.label}": An error occurred while getting property "label" from an instance of class instore.content.CategoryView (org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Cannot open connection)
at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag$InsertHandler.doEndTag(InsertTag.java:923)
at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag.doEndTag(InsertTag.java:462)
at _web_2d_inf._layouts._island_2d_layout._jspService(_island_2d_layout.java:774)
[SRC:/WEB-INF/layouts/island-layout.jsp:153]
at com.orionserver[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].http.OrionHttpJspPage.service(OrionHttpJspPage.java:56)
at oracle.jsp.runtimev2.JspPageTable.service(JspPageTable.java:350)
at oracle.jsp.runtimev2.JspServlet.internalService(JspServlet.java:509)
at oracle.jsp.runtimev2.JspServlet.service(JspServlet.java:413)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:853)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.ResourceFilterChain.doFilter(ResourceFilterChain.java:65)
at oracle.security.jazn.oc4j.JAZNFilter.doFilter(Unknown Source)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.ServletRequestDispatcher.invoke(ServletRequestDispatcher.java:663)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.ServletRequestDispatcher.forwardInternal(ServletRequestDispatcher.java:330)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.ServletRequestDispatcher.forward(ServletRequestDispatcher.java:222)
at org.apache.struts.action.RequestProcessor.doForward(RequestProcessor.java:1062)
at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.doForward(TilesRequestProcessor.java:263)
at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.processTilesDefinition(TilesRequestProcessor.java:239)
at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.processForwardConfig(TilesRequestProcessor.java:302)
at org.apache.struts.action.RequestProcessor.process(RequestProcessor.java:229)
at org.apache.struts.action.ActionServlet.process(ActionServlet.java:1196)
at org.apache.struts.action.ActionServlet.doGet(ActionServlet.java:414)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:740)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:853)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.ResourceFilterChain.doFilter(ResourceFilterChain.java:65)
at oracle.security.jazn.oc4j.JAZNFilter.doFilter(Unknown Source)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.EvermindFilterChain.doFilter(EvermindFilterChain.java:16)
at instore.hibernate.HibernateSessionFilter.doFilter(HibernateSessionFilter.java:24)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.EvermindFilterChain.doFilter(EvermindFilterChain.java:20)
at instore.waf.utils.SetCharacterEncodingFilter.doFilter(SetCharacterEncodingFilter.java:170)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.ServletRequestDispatcher.invoke(ServletRequestDispatcher.java:659)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.ServletRequestDispatcher.forwardInternal(ServletRequestDispatcher.java:330)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.HttpRequestHandler.processRequest(HttpRequestHandler.java:830)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.AJPRequestHandler.run(AJPRequestHandler.java:224)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.AJPRequestHandler.run(AJPRequestHandler.java:133)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].util.ReleasableResourcePooledExecutor$MyWorker.run(ReleasableResourcePooledExecutor.java:192)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:534)