Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΠΑΤΜΟΣ

Αλιεία

ΠΑΤΜΟΥ
Περιοχή Αριθμός Σκαφών Ποσότητα αλιευμάτων
ΠΑΤΜΟΥ (Δ.Δ.) 60 300000
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Ε.Σ.Υ.Ε 2004