Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΠΑΤΜΟΣ
ΠΑΤΜΟΣ / Οικονομικές Δραστηριότητες / Επεξεργασία - Βιομηχανία - ’λλα / Κονσερβοποιεία - Βιομηχανία - Ορυχεία - Λατομεία

Κονσερβοποιεία - Βιομηχανία - Ορυχεία - Λατομεία