Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΠΑΤΜΟΣ

Απασχόληση

ΠΑΤΜΟΥ
Περιοχή Έτος Είδος Σύνολο εργαζομένων
ΠΑΤΜΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 127
ΠΑΤΜΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 288
ΠΑΤΜΟΥ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 663